1. .
    bu aktivitesi dedesi tarafından sürekli küçük bahşişlerle karşılıksız bırakılmayan çocuktur.
    1 -1 ... pirifani