1. 0.
    babanın ölümüyle hayat gerçek manasıyla başlamış olur. ondan evveli peşrevden başka birşey değildir.
    ... no leaf clover