1. 0.
    karşılığında ne dersen de, “ilerde çocuğun olunca anlarsın” cevabını yapıştırırlar.
    ... coherence