Advertisement

  1. .
    hiç akla gelmeyen çocuk istekleridir.

    - söyle olum benim ne alayım sana?

    - $alam.
    ... arjantin