1. 1.
    Ne yazik ki ümmetin kızlarından duyulabilitesi yüksek söz.

    Şom ağızlılar ya.
    ... templier