1. 1.
    tabii ki sextir. ceehaapeli kitle bilmez bunu...
    -1 ... erectof