1. 1.
    an itibariyle benimde yaptığımdır. gereksiz bir güruh kızlık, zar, bekaret, namus diye ağzı aka aka başlıklar açarken, karşı güruhta tepki olarak onlara başlık açmaktadır. daha sonra dikkat çektiklerini anlayan bu gereksiz güruh malum başlıkları açmaya inatla devam etmekte ve sözlük kalitesini düşüren kısır döngüye sebebiyet vermektedirler.
    ... trailblazer