1. 1.
    aşırı endişe veya korkuyla karakterize edilen, sıkça mantıksız kuruntularla bilinen bir rahatsızlıktır. Aksine başlık ile ilgili daimî bir umursamazlık ve ihlâl seyri gösteren yazar yoktur.
    ... portakaloradakal