1. 1.
  Hadis kitaplarının doğruluk açısından en kuvvetli olanlarına "Kütübü Sitte" (Altı Kitap) denilir.
  Sahih-i Buhari: Buhara'lı bilgin Muhammed b. ismail tarafından derlenmiştir. Eser on yılda tamamlanmıştır. 97 kitap, 3730 konu başlığı ve tekrarlar dahil 7275 (tekrarlar olmadan da 4000 civarı) hadisten oluşur.
  Sahih-i Müslim: Müslim b. Haccac'ın hazırladığı hadis kitabıdır. 54 bölüm ve 1322 başlıktan oluşan kitap 300.000 hadisten seçilen 3033 hadis içerir.
  Sünen-i Ebu Davud: Süleyman b. Eşas tarafından hazırlanmış bu eser 40 kitap, 1889 başlık ve 4800 hadisten oluşmaktadır.
  Sünen-i Tirmizi: Muhammed b. isa tarafından derlenmiştir. 46 kitap 2496 bölüm ve 3956 hadisten oluşur.
  Sünen-i Nesai: Ahmed b. Şuayb tarafından hazırlanmıştır. Büyük sünen kitabından derleyerek bu hadis kitabını hazırlamıştır. 51 kitap ve 2400’e yakın alt başlıktan oluşur.
  Sünen-i ibni Mace: Muhammed b. Yezid tarafından hazırlanmıştır. Özellikle islam hukuku bölümleri âlimler arasında çok kabul görür. 37 kitap, 1515 konu başlığı ve 4341 hadisten oluşur.
  #9640338 :)