1. 1.
  Adam gibi adamdır. Sayesinde Balbal putları yerine tek olan Allah'a ibadet ediyoruz.

  narşahi dedi ki:

  - böylece buhara halkı, ister istemez müslüman olmuşlardı. işte islam dini bu şekilde buhara'da yayılmış ve halkta şeriatın hükümleri uygulanmaya mecbur olmuşlardır. artık şehirde küfrün izleri silip süpürüldü. zerdüştlüğün alametleri yok olup gitti, bunun yerine pek çok mescidler yapıldı. kuteybe bu yolda büyük gayretler sarf etti ve islamiyet'e uymakta ihmali görülenleri cezalandırmayı da ihmal etmedi.

  ibni kesir dedi ki:

  " ümeranın ulularından biri olan kuteybe, aynı zamanda büyük bir kahraman ve komutandır. allah, onun vasıtasıyla o kadar çok kimseyi hidayete ulaştırmıştır ki sayılarını ancak allah bilir. bu kimseler müslüman olmuşlar ve allahın dinine sımsıkı sarılmışlardır.”

  abdulhakim arvasi dedi ki:

  “türkistan ateşperest idi. emevilerin hilafeti zamanında kuteybe isminde müslüman bir kahraman islam dinini burarlara yaydı.”

  falanca bir türk lider dedi ki:

  " ey arap toplumu! artık, kuteybe'yi öldürdünüz. allah'a and olsun ki, eğer kuteybe bizden biri ve bizim aramızda ölmüş olsaydı (değil ondan yüz çevirmek) onun cesedini (toprağa gömeceğimiz yerde) bir tabuta koyar harplerimizde zafer kazanmak için ondan istimad ederdik. heyhat! şüphesiz kuteybe'ye büyük bir kalleşlik edilmiştir. "

  kaynak: et- taberi, 6, s. 519, ibnül esir, 5, s. 17.
  3 -2 ... sacma sapan konusan adam
 2. 2.
  pis bir katildir.
  2 -3 ... rumeli71
 3. 3.
  köpek sürüsünün komutanıdır.

  Not: Köpeklerden özür dilerim.
  2 -1 ... izmir ne taraf
 4. 4.
  Arapperest domuzların sevdiği komutan.
  1 ... fyodor paskevich
 5. 5.
  Şamanist türkler ateşe tapardı demek vay be..

  Bebeyim soğdlar(irani kavim) olmasın onlar anlaşılan bölge halkı türk değildi o dönem.
  ... lin kuei
 6. 6.
  kötülediğimizde hain yobazların eksilemesine maruz kaldığımız şerefsizdir.

  herif türk katili, türk yurtlarını işgal eden, "kafirlere verilen sözü tutmak gerekmez" diye verdiği sözlerden dönüp, teslim olanları katleden, türkler müslüman olsun diye baskı yapan, müslüman olan türklerden bile cizye alan, hatta askerlerini hem beleşe bakılsınlar, hem de müslümanlık durumunu kontrol etsinler diye türklerin evlerine dağıtan bir namussuz ama yurdum yobazının nezdinde mübarek bir kişi!

  neyse ki o kadar hizmet ettiği emeviler tarafından öldürülerek cezasını buldu. emevilerin sonunu ise türk komutan ebu müslim horasani getirdi. onu kalleşçe öldüren abbasiler'den de türk askerleri intikam aldı. daha sonra, önce oğuz boyları, sonra selçuklular ve en son olarak da büyük hakan hülagu araplara yaptıklarının bedelini bin misliyle ödetti.

  bu itin marifetleri taberi ve ibn'ül esir tarihlerinde bir bir sayılır; kimse "iftira atıyorsun" diye zırlamasın.

  hayır, o değil, olmuşken bu muhabbetinizin sebebi nedir onu da yazsanız ya!

  yobaz demek hain demektir vesselam...
  1 -1 ... rumeli71
 7. 7.
  türklere duydukları kini ümmetçilik maskesinin ardına gizleyenlerin baş tacı olan komutan.
  ... kardabi