1. 1.
  Gazve ne demektir?

  Sözlükte "istemek, arzu etmek, kastetmek, niyetlenmek, düşmanla savaşmak" anlamlarındaki "gazv" kökünden türeyen gazve (çoğulu gazavât); akın, saldırı, din uğruna yapılan savaş demektir.

  islâmî bir kavram olarak ise, Hz. Peygamber'in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlar anlamında kullanılmaktadır. Asker sayısı az veya çok olsun, savaş ya da başka bir amaçla hareket edilsin, çarpışma meydana gelsin veya gelmesin Hz. Peygamber'in bütün seferlerine gazve, bir sahâbinin komutasında gönderdiği askeri birliklere de seriyye adı verilmektedir. (M.C.)

  islâm Tarihi kaynaklarında yirmi yedi kadar gazveden söz edilir. Bedir ve Uhud savaşları bu gazveler arasında yer alır. (A.G.)
  -1 ... monk of monkmountain
 2. 2.
  Onbinmilyon koruma ile gezen biri nasıl gazi olabilir? Halktan dahi korkan biri nasıl başkomutan olabilir? Kendi ve ailesi dışındakilere değer vermeyen biri nasıl cumhurun başı olabilir?
  4 ... eyra