1. 1232.
    rahmetli başbuğ siyasette Başkanlık Sistemini üç yüz üyeli Tek Meclis olarak savunmaktadır... Tek Meclis bugün için belki bir anlam ifade etmeyebilir ama bu fikrin ortaya atıldığı zaman Türkiye'de Millet Meclisi'nin yanında bir de Senato'nun bulunduğu hatırlanırsa, Tek Meclis tezinin manası daha iyi anlaşılabilir... Tek Meclis, çabuk karar alabilme ve icrada süratli hareket edebilmek için gereklidir. Başkanlıksa, Türk milletinin tarihî tecrübesi, töresi, ülküsü ve çağdaş yönetim anlayışıyla güçlü idare demektir.

    türk tarihine bakarsanız bunu daha net görebilirsiniz.
    ... lider teskilat doktrin