başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olmak ile ilgili özdeyişle başlığı 50 karakterden uzun. (20 karakter daha uzun)