1. .
  Türkiye de başbakanın görevleri nedir?
  Haberleri izliyorum, gazeteleri okuyorum, sahiden bi yöneticinin görevi,
  kadınlara türbanı anlatmak
  Açık bayanların kapalı bayanlara destek olmasını önermek
  ''islam islam'' deyip, bir çok kilise açtırmak
  ne dediğini bilmeden konuşmak
  düşünmeden planlamadan nüfus işlerine karışmak
  gündemi meşgul edip ülkenin elden gitmesine yol açmak
  hiçbir şey bulamadığında yine türbanı ortaya getirmke
  karşıt partilerin genel başkanlarına benzetmeler yapmak
  başkalarını kötüleyerek yükselmek ( gerçi siyasetin anası bu olmuş. )
  gelen halka, ananı da al git demek
  halkı kömürlerle kandırmak
  geçici yardım yapmak, söz verip yapmamak

  olmamalı!

  bir başbakanın görevleri,


  '' - başbakan, bakanlıklar arası işbirliğini, bakanlar kurulunun genel siyasetinin yürütülmesini ve yasaların uygulanmasını sağlar.

  -başbakan, bakanların görevlerinin anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek, bakanlar kurulunun çalışma düzenini ve disiplinini sağlamak ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.

  -başbakan, bakanlar kurulunun programından ve uygulanmasından veya önemli bir politika girişiminden, cumhuriyet meclisine karşı sorumludur.

  -bakanlar kuruluna başbakan başkanlık eder. cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde veya başbakanın istemi üzerine bakanlar kuruluna başkanlık edebilir. cumhurbaşkanı oy kullanamaz.

  -başbakan, resmi görevleri dışında başka bir iş yapamaz; devletin ve kamu kuruluşlarının herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemez. başbakanın maaşı, temsil ve hayat pahalılığı ödeneği ve yollukları yasa ile düzenlenir.

  -başbakan bu anayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. ''

  bunlardır.
  Yok yok. insan gündemi takip etmemeli. Hele ki bu ülkede siyaset hiç takip edilmemeli. Çok yorucu, çok düşündürücü, çok ilginç, çok farklı bir şey bu.
  1 ... naapak
  #9837463 :)
 2. .
  T.C. Başbakanının asla yerine getirmeye tenezül etmediği görevlerdir. Kendisine bilinenin aksine çok farklı bir görev tanımı yapılmıştır. O ulvi görevlere ne türban takıp okullara girmeye çalışan, ne bu ülkenin kaynaklarını elaleme peşkeş çekmeye çalışan ne de "Cumhur başkanımız kimdir?" sorusuna bile verecek doğru yanıtı olmayan kimsenin aklı ermez, aklı eren de zaten ya tatildedir ya yurtdışında. Sonuç olarak boşbakan o görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam eder.
  ... topla da gel
  #10387939 :)