1. 1.
  döneklik değil! senaryosu yazılmış geniş kapsamlı bir hikayeyi sahnelemekten ibarettir onun yaptığı.

  - gülen cemaati hakkında, "bunlar şia'yı da geçti!" deyip şiileri açıkça hakir görerek; yavuz, kanuni ve diğer osmanlı padişahı ağabeyleri gibi islamiyete yakıştırdığı tek mezhebin, sünni mezhebi olduğunu açıkça ortaya koymuştur. öyle ki, şayet mümkün olabilse, yavuz gibi tüm alevileri kılıçtan geçirtmesi işten bile değildir.

  diğer islam mezheplerine mensup insanların ise onun nezdinde, musevi ve hıristiyanlar kadar bile değeri yoktur. zira, iktidarı döneminde devlet desteği ile restore edilerek ibadete açılan kilise ve havralara harcanan toplam para*, cemevi yapımı için harcanandan daha fazladır. alevi kardeşlerimiz ile hıristiyan ve musevi kardeşlerimizin bu ülkedeki nüfusları kıyaslandığında yapılan adaletsizlik ayan-beyan ortaya çıkar.

  - ak parti iktidarından önce "hepsiyle kavgalıydık" dediği komşu islam ülkelerinin şu an yine hepsiyle kavgalıyız. iktidara geldiği 2002 yılında yaptığı dış siyasete yönelik bir beyanatında "bizden önceki iktidarlar tarafından 30 yıldır çözülememiş meseledir" dediği kıbrıs meselesi, iktidara geleli 12 yıl olmasına rağmen halâ çözülememiştir.

  - her devlet gibi, türkiye cumhuriyeti devleti'nin de kendini koruma içgüdüsü ile kurulduğu bir gerçektir. türkiye cumhuriyeti'nin bu konudaki en önemli teminatı kuşku yok ki; ideolojisi atatürkçülük olan cumhuriyet halk partisi dir. baştan beri olması gerektiği gibi ordunun kışlasına dönmesi ile birlikte bu durum, daha büyük önem ve ciddiyet arz etmeye başlamıştır. hal bu iken, bizzat atatürk ve atatürkçülük ideolojisine yönelik sistematik saldırıların, karalama kampanyalarının, takipçilerine yönelik aşağılayıcı ve toplum nezdinde küçük düşürmeye yönelik tavırların nedenini anlamak, pek de zor değildir.

  - söylemlerinde, taraftarı olan seçmen ile karşı görüştekileri "bizler ve onlar" olarak ayıran ve sonrasında "75 milyonun başbakanıyım, halkın hizmetkarıyım" diyebilen bir bünyeye sahiptir kendisi. insanları kutuplaştıran ve birbirine karşı bileyen bu tehlikeli söylemi, her fırsatta tekrarlamaktan çekinmemektedir.
  1 ... liberalisticcommunist