Advertisement

  1. 1.
    başbakanın özelliklerini iki ifade ile alt alta yazmaktır.

    - yalan.
    - bozuk ruh sağlığı.
    1 ... teflon