1. 1.
    muvaffak olamamış, yapması gereken işleri layıkı ile yapamamış kişi ya da beklentiye cevap veremeyen ürün, eser vs.
    1 -1 ... damat hobbit pasa