1. 1.
    Bir iyi niyet belirtisidir. Evet.
    1 ... oytunkaran