1. 1.
    Yeni şampiyona karşı saygısızlık yapan tiplerdir. Evet.
    1 -2 ... oytunkaran