1. 1.
    eşit durumda, dengeli olarak, birine üstünlük sağlamadan*.
    ... fidelcastro