1. 1.
    bu geceki eğlencemdir. sefa gelmislerdir.

    kafayı vuracak duvar beğeniyorum kendime.
    1 ... cali gula