1. .
    S yüzeyi üzerindeki bir P noktası için, düzgen eğrilikleri en büyük ve en küçük olurlayan iki yönelti.
    ... iskandinav