1. 1.
    Bir S yüzeyi üzerindeki bir P noktası için, P deki başçıl yöneltilerdeki eğrilikler.
    ... iskandinav