1. 1.
    Birinin birbirinden ayrı iki ipi düğüm atarak birleştirmesini sağlamak.
    ... legend of the stranger