1. 1.
    hiç olmazsa boş değil diye sukreder.
    2 ... erectov