1. 1.
  sinemasal kalıpların dışına çıkmış filmlerin yer aldığı kategori. genelde yapımcılarının parası olmadığı için bu yola başvururlar. daha sonra filmleri iyi iş yapınca nedense sonraki yapımları hollywood standardında, klişelerle bezelidir.
  ... steve
 2. 2.
  (bkz: zeki demirkubuz)
  ... panapa
 3. 3.
  Sinemanın bir endüstiri halini neredeyse 1 asırdır aldığı hollywood da sektör dışında kalan sinema eserleri amerikan bağımsız sineması olarak adlandırılır. (bkz: Sundance Film Festivali)
  ... siyabend
 4. 4.
  yapımcılarının film yaratıcılarının içinde olması nedeniyle günümüz hollywood filmlerinden daha az gişe kaygısı taşır bu filmler..
  ... beholderr
 5. 5.
  Bağımsız sinema popüler sinema ve onu çevreleyen hatta temelini oluşturan sistem içerisinde yer almak istemeyen sinemacıların filmlerini popüler sinema endüstrisinin tamamen dışında çekmeleri ve seyircilerine ulaştırması olarak tanımlanbilir. Böylesi bir tanımlama indirgemeci olmaktan kaçamayacaktır, çünkü bağımsız sinema sadece sistemin ve onun ekonomik yapısının dışında olmak demek değil aynı zamanda sistemin ahlaki yapısının da dışında olmak ve onu eleştirmek demektir. Böyle bir sinema, toplumsal gerçekliği inşa eden başat kültürel temsilleri yeniden oluşturmanın yollarını arayacaktır. Hollywood temsil sisteminin doğası gereği ideolojik olduğunu ileri sürmektense, temsillerin ne gibi sonuçlar doğurduğu, özgül tarihsel bağlamlarda hangi amaçlarla kullanıldığı ve özgül izleyici kitlelelerini nasıl etkilediğine önem verecektir. böyle bir sinemacının yapacağı filmler popüler sinemanın türsel kalıpları içinde sıkışıp kalmayacak ya da seyircisine olmayan bir dünyanın hayalini yaşatıp gündelik yaşamın sorunlarından uzaklaştırmayacaktır.

  Bağımsız sinema temel olarak solcu yönetmenlerin şekillendirdiği ve solcu düşüncenin hakim olduğu bir üretim alanının tanımlanmasıdır. Var olan egemen sistem muhafazakar ve kapitalist olduğu için, anlatıları da bu muhafazakarlık ve kapitalist ahlaktan payını alacaktır. işte bu noktada bağımsız sinema egemen ideolojinin bombardımanı altında uyuşan ve bilinçsizce filmlerle birlikte adeta zerk edilen anlamları tüketen seyirciye alternatif bir tali yol açmaktadır.

  Bu sinema, popüler izleyici kitlelerinin arzuları ve algısal kodlarıyla uyum içinde hareket ederek anlamlarını yeniden biçimlendirmeyi, onlara yeni büklümler vermeyi amaçlamaktadır.

  "Sinema bir dildir" temel önermesi bağlamında popüler sinema bu dili zamanla köreltmiş kötüye kullanmıştır. Ancak yeni bir kelime dağarcığı ile "bağımsız sinema" yeni yapılarıyla birlikte farklı ve alışagelmedik cümleler kurabilme yetisine sahiptir.

  Bağımsız sinema yönetmenlerinin filmlerine dağıtım kanallarında yer açılmasa da, büyük pazarlama çalışmaları ile filmleri tanıtılmasa da festivaller aracılığı ile kendi izlerkitlelerine ulaşabilmektedirler. Bu noktada "Sundance film festivali" önemli bir görev üstlenmiştir.
  ... cadu
 6. 6.
  (bkz: bağımsız film)
  ... rs ne la
 7. 7.
  bağımsız sinema denince sol eksenli senaryo ve sol eksenli bir yapım gelir akla böyle bir tavır yanlış olmakla beraber bağımsız sinema günlük hayatın cenderelerinden kurtulup para, ideolojik duruş, toplumsal mesaj vs. kaygısına düşmeden deneysel çalışmalar yapabilen ekipler, senaristler ve oyuncular anlamına gelmelidir. ideolojik bir duruşla bağımsız olunamayacağını anlamlıdır bağımsız sinema yaptığını söyleyenler.
  ... ginnungagup
 8. 8.
  içinde porno vari sahnelerde barındırırsa bol bol ödül alan sinema türü.
  ... it the fuck
 9. 9.
  GiŞE KAYGISI OLMADAN, SENARYOSUYLA, YÖNETMENiYLE VE OYUNCULARIYLA YA TOPLUM iÇiN YA DA SANAT iÇiN MOTOR DEMEKTiR.
  KLiŞE DURUŞ VE TAVIRLARIN UZAĞINDA KALAN BAĞIMSIZ SiNEMA ANCAK BU TÜR HAREKETLERE AŞiNA ZiHiNLERDE HAKETTiĞi YERE ULAŞMAKTADIR. BAĞIMSIZ SiNEMAYA ULUSLARARASI ALANDA VERiLEN ÖDÜLLERiN, SiYASi AMAÇLI OLDUĞU YÖNÜNDE BiR KANAAT OLUŞMUŞTUR BENDE. FiLME DEĞiLDE AYKIRI DURUŞLU YÖNETMEN ÖN PLANA ÇIKARILARAK, ÜLKEYE ŞEKiL VERME ADINA YAPILAN HAREKETLERDiR.
  ... turkpence
 10. 10.
  bağımsız sinemaya ve bağımsız sinemacılara elden geldiği kadar destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. bir site var bulunması zor filmleri yayınlaması açısından değerli ve dönemlik/yıllık ücretleri de çok fazla değil ama yanlış düşünülür diye burada web adresini vermeyeceğim. ilgili biri olursa mesaj atabilir. siteyi incelediğim kadarıyla yardımcı olurum, bilgi vermeye çalışırım.
  ... beyler buna trambolin derler