1. 1.
    insanı sinir edecek olası bir sorunsaldir.

    selam ve duva.
    1 ... erectov