1. 1.
    ben top sakalı tercih ediyorum bu seni orta yaş göstermesine rağmen cool yapar

    bıyık genç adama gitmez

    kirli sakal gençler için uygundur.
    ... yilan yiyen