1. 1.
    kendini bilen insanın yapacağı iştir.
    -1 ... kitsune youkai