1. 1.
    Öleyim de cennete gideyim kafasında değilse ülkeye lazım olanın asker olmadığını anlatarak fikrinden vazgeçirtebilinir.
    ... the user