1. .
    onlar bizden daha biliyordur diye yapılan eylemdir. verilen oyun vebalinden biraz olsun yırtmak amaçlı bir düşünce hakimdir böyle yapan kişide. genelde aile, cemaat vb. oluşumlarda görülür.
    1 ... luzumsuzbiliyorum