1. 1.
    az evvel başladığım grevdir.
    ... halitzi yavsakligil