bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. .
  yüce önderimiz Atatürk ün yapmış olduğu devrimlerdir.

  Şapka iktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925)

  Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve ilgasına Dair Kanun (30 Kasım 1925)

  Beynelmilel (uluslararası) Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü (26 Aralık 1925). Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulaması kaldırarak yerine Miladi Takvim, alaturka saat yerine de uluslararası saat sistemi uygulaması benimsenmiştir.<

  Beynelmilel (uluslararası) Erkamın (Rakamların) Kabulü Hakkındaki Kanun (20 Mayıs 1928)

  Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). Bu kanunla ölçü birimi olarak uygar ulusların kullandıkları metre, kilogram ve litre kabul edilmiştir.

  Lakap ve Ünvanların Kaldırıldığına Dair Kanun (26 Kasım 1934)

  Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun (3 Aralık 1934). Bu kanunla din adamlarının, hangi dine mensup olurlarsa olsun, mabet ve ayinler dışında ruhani kisve (giysi) taşımaları yasaklanmıştır.

  Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

  Kemal Öz Adlı Cumhurreisimize Atatürk Soyadı Verilmesi Hakkında Kanun (24 Kasım 1934)

  Kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması:

  - Medeni Kanun'la sağlanan haklar (17 Şubat 1926)

  - Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü (3 Nisan 1930)

  - Anayasa'da yapılan değişikliklerle kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)
  -1 ... jigsaw2