1. 1.
  büyük dük tarafından yönetilen ülkelere verilen ad.

  hiyerarşide kraldan hemen sonra gelen büyük düklerce yönetilirler. prens ve bağımsız dükler bunların altındadır.

  günümüzde yaşayan tek örneği lüksemburg'dur.

  slavlar'daki karşılığı büyük knezliktir.

  osmanlı devleti'ndeki karşılığı kabaca beylerbeyidir.
  1 ... sadaeke