1. 1.
  Azalması demiyorum yok olması 30 yaşından sonra rahat konuşamayan insan var mı? var ama çok az, olgunlaşma yaşı
  ile çekingenlik arası orantı var tabi.
  1 -1 ... 959595955
 2. 2.
  yaş ilerledikçe daha da çekingen olunabiliyor. çekingen oldukça da daha çok çekingen olunuyor. girdap gibi.
  ... hastavilla
 3. 3.
  Özgüven varsa çekingenlik yoktur.
  2 ... kozmik guzellik