1. 1.
    kim kimin hangi büyüsünü bozduğu konusunda dedikodu ayyuka çıktı. büyü bozanın kim olduğu konusunda tahmini olanlar bi zahmet yazıversinler.
    ... monk of monkmountain