1. 1.
    x+x+x+x.. x=bütün sorunlar olduğuna göre bir yerden başlamak gerekiyordu.
    ... dream in drama