1. 1.
    bürokratik tahakküm

    Yorum yapmıyorum ben.
    1 ... dupeduzadam