1. 1.
    ecevit pkk yı tuzla buz etti, elebaşını gitti eliyle getirdi. 2003 yılına kadar pkk tek bir eylem yapamadı, çünkü tükenmek üzereydi.

    hey gidi ecevit, rahat uyu mezarında.
    1 -4 ... sansyoklan