1. 1.
    ecevitin 6 ayı kayıptır. abdde eğitim almıştır. zaten robert kolej mezunu bir liselidir.
    -2 ... tenete