1. 1.
  çekimli diller (bükümlü diller) bu dillerde, çekim sırasında ve yeni kelimeler türetilirken kelime kökleri genellikle değişir ve tanınmayacak hale gelir. Ekler kelimenin önüne, ortasına veya sonuna gelebilir.

  bazı dillerde ise kelime kökü ile yeni kelime veya kelime çekimi arasında daima açık bir bağ, ilgiyi gösteren bir iz vardır. kelime kökündeki asıl sesler yeni kelimede veya kelime halinde hep aynı kalırlar. sami dilleri, hint-avrupa dilleri bu gruba girerler.
  2 ... antuza
 2. 2.
  Kelimeler kullanımda değişiklerle uğrar. Ön-ek, iç-ek, son-ek kavramları vardır. Bazılarında ünsüzler değişmez, ünlüler değiştirilerek yeni kelimeler yapılır. Yani kökler ünsüzlerden ibarettir.
  1 ... arpaci kumrusu