1. 1.
    Çok mantıklı bir bakış açısıdır. Gerçekten.
    ... cavaceylan