1. 1.
    şeref yoksunu kahpe dölünün bayrak tutanı.
    -1 ... kubasar