1. 1.
    birbiriyle iyi anlaşan topluluklardır. birlikte çok uzun süre yaşamalarına rağmen hiç savaşmamışlardır. sahip çıkarlar da. Kafkasyada çeşitli savaşlar olmuştur ancak bunların geneli gürcülere karşıdır. adigelerle gürcülerin savaşları özlellikle önce çıkar. azerilerin de gürcülerle savaşları vardır ve adige-azeri toplulukları birbirlerine destek çıkmışlardır. 1950 sonrası sürülen 2. çerkes gruplarını azerilerin sakladığı ve ruslara vermediği de söylenir velhasıl birbirine sahip çıkıyorlar.
    ... alexabiniz