1. 1.
    Dünyada görülebilecek en güzel melezler azerbaycan’dadır belki. Kuzeyden ruslarla, güneyden acemlerle karışmışlar. Azerbaycan güzellerini görmeden, güzel gördüm demeyin.
    ... alos04