1. 1.
    Hamurdan tasarruf etmek demektir.
    ... aydinoglu vontmarte