1. 1.
    Hakikî kızdır. Kız gibi kızdır. Göğün mavisi yerin sesidir.
    1 -1 ... promer
  2. 2.
    Karoten dediğimiz şey sağlıklı bir görünüm sağlar. Dolayısıyla sağlıksız görünen kızdır.
    3 -1 ... ruhsal enfeksiyon