1. 1.
  adaletsiz olma, birini diğerlerinden üstün tutma, eşit miktarda pay etmeme.
  4 ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  avantajsız bazı sosyal kesimlerin deri rengi, isim farkı, cinsiyet, din gibi nedenlerle ayrımını ifade etmektedir.
  Ayrımcılık sosyal psikolojide, bir bireyin sadece belirli bir gruba aidiyeti dolayısıyla olumsuz muamele ve davranışlara maruz kalması olgusunu ifade etmektedir.Ayrımcılık, önyargıların davranışa dönüşmesi olarak tanımlanabilir.

  Ayrımcılık, farklı konularda ve farklı gruplara karşı söz konusu olabilir: Örneğin etnik ayrımcılık, yabancı veya göçmen işçi düşmanlığı, mezhepçilik, cinsiyetçilik, vb.
  4 ... lilith
 3. 3.
  Belirli bir grubun üyelerinden, ötekiler tarafından elde edilebilen kaynakları ya da ödülleri esirgeyen etkinlikler. Genellikle birbirleriyle elele gitseler de, ayrımcılık, önyargıdan ayrı tutulmalıdır. Başkalarına karşı önyargılı olan kişilerin, onlara karşı ayrımcı uygulamalar içine girmemeleri söz konusu olabilir; tersine, insanlar ayrımcı bir biçimde, ayrımcılık yaptıklara kişilere karşı bir önyargıları bulunmasa bile, davranabilirler.
  3 ... lilith
 4. 4.
  her yerde görülen kötülük. bir amaç uğruna birleşen insanlar da bile görülüyor.
  2 ... minti
 5. 5.
  bütün dünyayı kaosa sürükleyen neden. dine, dile, ırka, cinsel tercihe, ten rengine bile bulaşmış lanet kötülük... ayrıca bugün gün boyunca sözlükte tavan yapan olgu. evet sölüğe de zıpladı. din konusunda olsun, ırk konusunda olsun, ayrımcı başlıklar sol frame'de, ayrımcı entryler de başlıklarda cirit atıyor. maalesef... **
  2 ... lynx lynx
 6. 6.
  bir kaç kategorisi olan haksıklıktır.
  cinsel ayrımcılık, kültür ayrımcılığı, tersine ayrımcılıkve eğitim gibi bir çok konuda yapılan eşitsizlik.
  1 ... rebelheart
 7. 7.
  din, dil, ırk, gözetmeksizin....

  Yürürken karşıma bir kadın çıktığında, güzel mi çirkin mi, siyah mı beyaz mı
  diye ayırmadan ona arkadaş diyebildiğimde........ve yine yürürken önüme çıkan erkeği,zengin mi yoksulmu diye bakmadan,
  aldırmadan, kardeşim sayabildiğimde anlarımki sabah olmuştur, AYDINLIK başlamıştır.
  1 ... linka
 8. 8.
  aihs 14 madde ayrımcılık yasağından bahseder. bu maddeye göre, "Bu Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayırımcılık yapılmadan sağlanır."
  (bkz: avrupa insan hakları sözleşmesi)
  1 ... roksalan
 9. 9.
  'öteki'ne tahammülsüzlüğün zirve yapması.
  1 ... juliett
 10. 10.
  Kişilere ve gruplara gerçekten sahip oldukları veya sahip oldukları varsayılan bir özellikten dolayı diğerlerine olduğundan daha farklı muamele etmek. Farklı muamelenin ille de negatif (negatif ayrımcılık) olması gerekmez; pozitif de olabilir (pozitif ayrımcılık).

  ilkinde, muhtemelen, bir haksızlığa uğrama; ikincisinde ise, muhtemelen, bir imtiyaza mahzar olma, imtiyazlı bir konum verilme durumu söz konusudur.
  1 ... lilith