1. 1.
    aldatılma affı olmaz.
    kendini tanıtırken söylenen yalan affı olmaz.
    ... duygusal masturbator