ayrıca bir günlüğüne bile milletvekili olsanız milletvekili emeklisi sayılıp paranın anasını ağlatırsınız başlığı 50 karakterden uzun. (55 karakter daha uzun)